ทำยังไงให้คนอินกับแบรนด์ของเรา?

อยากให้คุณลองมองวงกลม 2 วงนี้

วงกลมที่หนึ่ง คือ สิ่งที่อยู่ในใจของลูกค้า เรียกว่า “ความคาดหวัง”
วงกลมที่สอง คือ สิ่งที่เราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้า

ในฐานะของแบรนด์เมื่อเราให้คำมั่นสัญญา ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง
ทำหน้าที่ได้ดี ถูกใจ โดนใจ ก็จะทำให้ลูกค้าอินกับแบรนด์เรามากที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น Facebook ให้คำมั่นสัญญาว่า…
จะทำให้คนทั่วโลก Connect ถึงกันได้อย่างง่ายดาย

ปัจจุบัน Facebook ก็ยังทำหน้าที่นี้ได้ตรงกับความคาดหวัง
จึงทำให้ผู้ใช้มีความจงรักภักดี ไม่เปลี่ยนไปใช้บริการแบรนด์อื่น

สรุปการสร้างแบรนด์ก็คือ

  • การสร้างความต่าง สร้างเอกลักษณ์ ทำให้คนจดจำ
  • มี Storytelling 
  • ให้คำมั่นสัญญากับลูกค้า 
  • มี Personal Brand ที่สื่อสารออกไปอย่างชัดเจน และให้คนเห็นแบรนด์ในทุกๆ แพลตฟอร์ม
แชร์ต่อความรู้ให้เพื่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ

ให้ทีมงานช่วยเลือกบริการที่เหมาะสมกับคุณ